Séta a városban

Szent László római katolikus plébániatemplom

Séta a városban

A több fázisban épült templom végsÅ‘, ma látható formáját az 1927-ben befejezett átépítés és bÅ‘vítés során nyerte el. FeltételezhetÅ‘ ugyan, de egyelÅ‘re nem bizonyított, hogy a XVI. században is már templom állt ezen a helyen, azonban késÅ‘bbi írásos források alapján feltételezhetÅ‘ egy protestáns fatemplom megléte. Nádasdy III. Ferenc miután 1643-ban visszatért a katolikus, birtokain templomok építésébe vagy felújításába kezdett. 1645-ben kezdte meg a sárvári felújítását, azonban a XVIII. század eleji tűzvészek miatt a belsÅ‘ felszerelés elenyészett, és csupán a falak maradtak meg. Az épület felújítására csak három évtized múltán került sor 1732-ben. A felszerelésérÅ‘l a különbözÅ‘ vizitációk, az egyházlátogatási jegyzÅ‘könyvek számolnak be. EzekbÅ‘l ismerjük a templom három harangját, a különféle orgonákat, illetve azt is, hogy a fÅ‘bejárata a nyugati oldalon volt. A keleti oldalra rátapadó szentélyt 1926-ban elbontották, és ekkor alakították ki a mai bejáratot. Itt láthatták a falfreskón a hívÅ‘k Szent László lovon ülÅ‘ alakját. Az utolsó nagy átalakítás során, melyet többen is elleneztek, lényegében a régi épület minden jellemzÅ‘ elemét eltávolították. A ma látható freskókat Z. Soós István készítette 1938/39-ben. A képek témája a névadó, Szent László király életének ábrázolása mellett magyar szentek és bibliai jelenetek.

Evangélikus templom

Séta a városban

A ma látható templom az 1794-ben emelt épület alapjain épült fel. Építése II. József türelmi rendeletéhez kapcsolódik, melynek kibocsátása után lehetÅ‘ség nyílt az evangélikusoknak is templomok, iskolák emelésére. A Sárváron felépített templom haranggal és orgonával is rendelkezett. 1829-ben azonban a várost is sújtó tűzvész során leég az evangélikusok épületegyüttese is. Az újjáépítést 1834-ben kezdték meg, építÅ‘mestere a néhány évvel korábban Sárváron letelepedett Geschrey Sámuel volt. A felépített templomot bÅ‘vítették, melynek során a hívÅ‘k nagyobb számának befogadására alkalmas két oldalkarzatot emeltek. A templom ma is Å‘rzi klasszicista formáját.

Az egykori Korona Szálló

Séta a városban

Ma az épület magántulajdonban áll, de érdemes rövid ideig megállni elÅ‘tte. Az épület korai története bizonytalan, de egyes források szerint már 1818-tól szolgált vendéglÅ‘ként és szállóként. Eredetileg Szalmakocsmának nevezték, majd ismeretlen idejű átépítése után kapta ma is használt elnevezését a bejárat fölé elhelyezett címerrÅ‘l. A szálló falai az aktív városi köz-, és kulturális élet tanúi voltak a XIX. század utolsó évtizedeiben, és a következÅ‘ század elején.

Városháza

Séta a városban

Az egykori piacteret (ma: Kossuth tér) délrÅ‘l lezáró épületet 1878 és 1882 között építették, tervezÅ‘je Geschrey Lajos volt. Az egyemeletes épület díszítése, az ablakok feletti szemöldökpárkányok kellemes benyomást tesznek szemlélÅ‘jére. A déli oldalon látható erkély eredetileg nem volt az épület része, azt a XX. század elején építették a Városházához. Az itt látható harangok szép dallamait naponta több alkalommal hallgathatják mindazok, akik ellátogatnak ide.

Az elsÅ‘ Takarékpénztár épülete

Séta a városban

Az 1891-ben épített egyemeletes, városi hangulatot árasztó épület adott otthont a város elsÅ‘ pénzintézetének. Az építés évét és az épület célját a nagy kapualj műkÅ‘burkolatába bevésett évszám és az EST betűk jelzik. Az L-alakú, sarki épület tervezÅ‘jét nem ismerjük. A XX. század elsÅ‘ évtizedeiben a földszinti részen több boltban kínálták portékáikat a sárvári kereskedÅ‘k.

Kálvária kápolna

Séta a városban

A hegyközségi Kálváriával kapcsolatos elsÅ‘ adatok a XVIII. század ötvenes éveibÅ‘l származnak, miszerint egy épülÅ‘ templomról van szó. A Sárvárról a fürdÅ‘ felé kivezetÅ‘ úttól jobbra fekvÅ‘ dombon, az Úr-hegyen található épület oltár festett fa szoborcsoportja a keresztre feszített Jézus Krisztust ábrázolja a kereszt tövében érzelemdús testtartásban Szűz Máriával, Magdolnával és Szent János apostollal. A szentély falára felfüggesztve a két lator kereszttel ábrázolt alakja kíséri a jelenetet. 1907-ben készült az a Piéta-szobor, melyet egy falmélyedésben helyeztek el. A Kálvária-templomot körülvevÅ‘ falhoz épített Passió jeleneteket 1977-ben Horváth Marietta faragta.

A sárvári gyógyví­z
Sárvár fejlődésében fontos szerepet kapott a természeti kincsre alapozott gyógy-idegenforgalom.
Ritkaságnak számí­t, hogy egy kisvárost kétféle gyógyví­zzel ajándékozzon meg a természet, Sárvár ilyen!
Sárvár a történelem fényei és árnyai
Sárvár hazánk egyik kedvelt, nagy múltú fürdőhelye. Nyugat-Dunántúl szí­vében, gyönyörű természeti környezetben, a Rába völgyében, a Kemeneshát dombjai között fekszik.
A sárvári Nádasdy-vár
A sárvári vár ma elválaszthatatlanul hozzá tartozik a város látképéhez, sőt annak jelképe. A vár ura egyben a város ura is volt, de a királyok által többször megerősí­tett kiváltságlevelek megfelelő lehetőséget adtak a város lakóinak érdekeik érvényesí­tésére.
Nádasdy Ferenc Múzeum
A sárvári múzeum egyedülálló dí­sztermével, gyönyörű szalonjaival, Magyarország első és egyetlen Huszár kiállításával várja vendégeit.